İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

- İş Sözleşmelerinin oluşturulması ve iş sözleşmesinden kaynaklanan tazminat davalarının takip hizmetleri 
- İşe iade davaları 
- Özel Hukuk Davaları 
- Haksız fiil ve/veya sözleşmeye aykırılıktan doğan tazminat taleplerinin dava ve/veya takip yoluyla elde edilmesi 
- Sözleşmeler Hukuku 
- Her nevi sözleşme düzenlenmesi ve bunlara ilişkin hukuki görüş hazırlanması
- Genel Danışmanlık Hizmetleri 
- Her nevi hukuki ihtilaf hususunda konunun uzmanları tarafından sağlanacak hukuki görüş ve öneriler 
- SGK ve ilgili mevzuatdan kaynaklanan diğer davalar

yükleniyor..